זכויות

הצהרת זכויות יוצרים והגבלת אחריות

כל הזכויות שמורות אין להעתיק, לשכפל, לצלם, לתרגם, להקליט, לשדר, לקלוט ו/או לאכסן במאגר מידע בכל דרך ו/או אמצעי מכני, דיגיטלי, אופטי, מגנטי ו/או אחר – חלק כלשהו מן המידע ו/או המאמרים ו/או התמונות ו/או האיורים ו/או כל תוכן אחר שצורף ו/או נכלל באתר אינטרנט זה, בין אם לשימוש אישי, פנימי, שיווקי ו/או לשימוש מסחרי. כל שימוש בתכני האתר ללא אישור מפורש בכתב מערן יונה אסור בהחלט.

מאמרי הבלוג/האתר כל הזכויות על התוכן המתפרסם באתר זה שמורות לערן יונה. חל איסור מוחלט לפרסם את המאמרים, חלקם או בשלמותם, באף פורום אינטרנטי, בלוג, אתר אישי, אתר מקצועי, אתר מסחרי, חומר שיווקי או אתר-ללא-כוונות-רווח, ללא אישור מפורש בכתב מערן יונה.

היתר קישור בנוסף על ההגבלות המצויינות ומבלי לגרוע מהן, ניתן היתר לכל המעוניין ליצור קישור-אינטרנט (link) לאתר זה או לכל אחד מעמודיו, כל עוד הלינק הוא לעמוד שלם. חל איסור ליצור קישורים שיגרמו לתוכן להופיע בתוך סביבה 'מארחת' (host), תוך שימוש בפריימים (iframes) או בכל טכנולוגיה אחרת.

הגבלת אחריות המידע באתר ניתן 'כמות-שהוא' ('as-is'). חברת ביו-כם על עובדיה ומנהליה אינה אחראית כלפי יחיד או ארגון בעבור כל אבדן ו/או נזק אשר נגרם, ייגרם, אם ייגרם, באופן ישיר או עקיף מהסתמכות על מידע הקיים באתר זה על צורותיו השונות, או מהתכנים המשובצים בו ו/או מקושרים אליו.

יצירת קשר בכל שאלה בנוגע לזכויות יוצרים ניתן לפנות לערן יונה: [email protected]